Kontor

Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen ordnar tolk till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning inom begreppet vardagstolkning.

Tolkcentralens e-post stängs ner den 1 januari 2023

Tidigare beslut om att stänga av tolkbeställning via e-post den 1 oktober 2022 förlängs till den 1 januari 2023.
Lagen Dataskyddsförordningen (GDPR) säger att personuppgifter inte får hanteras via e-post. Lagen tar inte hänsyn till om personen lämnat samtycke utan gäller oavsett.

Tolkcentralen kommer under november månad erbjuda krypterad kommunikation via appen Alltid öppet. Inloggning i Alltid öppet sker via personligt BankID eller Freja eID.

Från den 1 januari 2023 kan du beställa tolk via tolkportalen, bildtelefon, texttelefon, taltelefon och du kan besöka oss på Tolkcentralen och beställa tolk. Övrig kommunikation kommer ske via appen Alltid öppet.
Ladda gärna ner appen Alltid öppet redan nu.
Klicka på länken för mer information om hur du laddar ner appen. Länk Alltid öppet

Information om Tolkportalen finns under Tolkservice/Tolkportalen

Tolkanvändarenkät 2022

Tolkanvändarenkät

Om du använder tolk i september och oktober kommer du att få ett erbjudande om att delta i en nationell patientenkät.
Webbenkäten översätts till svenskt teckenspråk och de vanliga språken dvs engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska och somaliska.
Vi hoppas att du tar dig tid och besvarar enkäten som börjar skickas ut i mitten av oktober.

Lämna dina synpunkter

Berätta vad du tycker om Region Stockholms tolktjänst så att vi kan bli bättre.
Kom med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på

  • beställningsrutiner
  • utförande av tolkuppdrag
  • vårt bemötande eller information från Tolkcentralen

Skicka e-post till: tolkcentralen.synpunkter.slso@regionstockholm.se

Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk upp till 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Behöver du boka tolk inom 24 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.

Privatpersoner loggar in på Tolkportalen med bank-ID och vårdgivare med e-tjänstekort via tolkportalen.regionstockholm.se