Kontor

Välkommen till Tolkcentralen

Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen ordnar tolk till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning inom begreppet vardagstolkning. Tolkcentralens öppettider: Måndag-fredag 8–16.30 helgfria vardagar

Kontakt med Tolkcentralen sker via appen Alltid öppet

Tolkcentralens e-post stängs den 1 mars 2023

Från den 1 mars 2023 kan du beställa tolk via tolkportalen, bildtelefon, texttelefon, taltelefon och du kan besöka oss på Tolkcentralen och beställa tolk. Övrig kommunikation med Tolkcentralen kommer ske via appen Alltid öppet.
Ladda gärna ner appen Alltid öppet redan nu.
Klicka på länken för mer information om hur du laddar ner appen Alltid Öppet. 
Information om Tolkportalen finns under Tolkservice/Tolkportalen.

Genom att klicka på länken kommer du till Region Stockholms informationssida för: Alltid öppet