Kontor

Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen ordnar tolk till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning inom begreppet vardagstolkning.

Tolkcentralens e-post stängs ner den 1 oktober 2022

Tolkcentralen kommer från den 1 oktober 2022 stänga av tolkbeställning via e-post. 

Lagen Dataskyddsförordningen (GDPR) säger att personuppgifter inte får hanteras via e-post. Lagen tar inte hänsyn till om personen lämnat samtycke utan gäller oavsett.
Från den 1 oktober 2022 kan du beställa tolk via tolkportalen, bildtelefon, texttelefon, taltelefon och du kan besöka oss på Tolkcentralen och beställa tolk.

Information om Tolkportalen finns under Tolkservice/Tolkportalen. Klicka här för att komma till sidan: Tolkportalen

Tolkcentralen stänger kl. 15.00 på fredagar under sommaren

Torsdag vecka 25 stänger Tolkcentralen klockan 15.00 (midsommarveckan) och stänger klockan 15.00 varje fredag under vecka 26-32.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).

För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Lämna dina synpunkter

Berätta vad du tycker om Region Stockholms tolktjänst så att vi kan bli bättre.
Kom med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på

  • beställningsrutiner
  • utförande av tolkuppdrag
  • vårt bemötande eller information från Tolkcentralen

Skicka e-post till: tolkcentralen.synpunkter.slso@regionstockholm.se

Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk upp till 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Behöver du boka tolk inom 24 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.

Privatpersoner loggar in på Tolkportalen med bank-ID och vårdgivare med e-tjänstekort via tolkportalen.regionstockholm.se