Kontor

Välkommen till Tolkcentralen

Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen ordnar tolk till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselskada inom begreppet vardagstolkning. Öppet helgfria vardagar - Måndag-torsdag 8–16.30 och kl. 08.00-16.00 på fredagar

Tolkelev

Praktiken är en viktig del av utbildningen för tolkeleverna. Under praktiken får tolkeleven följa med ut på tolkuppdrag och där eleven antingen tittar på (auskulterar) eller tolkar själv.
Du som tolkanvändare får frågan på plats om du godkänner att tolkeleven deltar.

Nedan kan du ser när tolkutbildningarna har praktikveckor och då finns en chans att några av Tolkcentralens upphandlade tolkbolag har en tolkelev som följer med på uppdrag.

Södertörn Folkhögskola - vecka 10, 11, 12 och 13
Västanviks Folkhögskola - vecka 9, 10, 11 och 12
Fellingsbro Folkhögskola - vecka 15, 16, 17 och 18
Stockholms Universitet - vecka 6, 7, 8, 9, 10 och 11

 

Från och med februari 2024 ändras Tolkcentralens öppettid på fredagar till klockan 08.00-16.00

Tolkcentralen kommer från februari ha följande öppettider (helgfri vardag)

Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-16.00

Kontakt med Tolkcentralen sker via appen Alltid öppet

Tolkcentralens e-post stängs den 1 mars 2023

Från den 1 mars 2023 kan du beställa tolk via tolkportalen, bildtelefon, texttelefon, taltelefon och du kan besöka oss på Tolkcentralen och beställa tolk. Övrig kommunikation med Tolkcentralen kommer ske via appen Alltid öppet.
Ladda gärna ner appen Alltid öppet redan nu.
Klicka på länken för mer information om hur du laddar ner appen Alltid Öppet. 
Information om Tolkportalen finns under Tolkservice/Tolkportalen.

Genom att klicka på länken kommer du till Region Stockholms informationssida för: Alltid öppet