Kontor

Välkommen till Tolkcentralen

Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen ordnar tolk till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning inom begreppet vardagstolkning. Tolkcentralens öppettider: Måndag-fredag kl 08:00–16:30 helgfria vardagar

Kontakt med Tolkcentralen sker via appen Alltid öppet

Inbjudan till information om Alltid öppet och Tolkportalen

Från den 1 mars 2023 kan du inte längre boka tolk via e-post.
Med start den 1 mars beställer du tolk via tolkportalen, bildtelefon, texttelefon, taltelefon och du kan också besöka Tolkcentralen för att beställa tolk.
Skriftlig kommunikation med Tolkcentralen kommer, från den 1 mars, ske via appen Alltid öppet.

Känner du dig osäker på hur Alltid öppet och Tolkportalen fungerar kan du anmäla dig till något av informationstillfällena nedan. Tolkcentralen, Dövblindteamet och Dövteamet kommer informera, visa och ge dig möjlighet att prova på att använda appen Alltid öppet och beställa tolk via Tolkportalen.

Följande tillfällen erbjuds informationsträff:
Torsdagen den 26e januari kl. 15.00-17.00 och kl. 17.00-19.00
Tisdag den 31 januari kl. 10:00-12:00
Måndag den 6e februari kl. 13.00-15.00
Tisdag den 7e februari kl. 13.00-15.00

Du anmäler dig till denna e-post: tolkcentralen.slso@regionstockholm.se
Max åtta (8) deltagare per tillfälle

Plats:
Döv- och Dövblindteamet (på Sabbatsbergs sjukhus)
Dalagatan 9, plan 2, 113 61 Stockholm

Viktigt: För att logga in i Alltid öppet och Tolkportalen behöver du ha någon av följande e-legitimationer: BankID, Foreign eID, Freja eID Plus eller Telia e-legitimation.

Ta gärna med din egen dator, surfplatta eller telefon som du brukar använda för att beställa tolk. WiFi finns.

Välkommen!

Tolkcentralens e-post stängs den 1 mars 2023

Tidigare beslut om att stänga av tolkbeställning via e-post den 1 januari 2023 förlängs till den 1 mars 2023.

Beslutet, att stänga av e-post, grundar sig på lagen Dataskyddsförordningen (GDPR) som säger att personuppgifter inte får hanteras via e-post. Lagen tar inte hänsyn till om personen lämnat samtycke utan gäller oavsett.
Anledningen till framflyttningen är att Tolkcentralen vill erbjuda de individer som av olika anledningar är förhindrad att använda Tolkportalen och Alltid Öppet en dialog hur denne skall kunna göra sina beställningar under en övergångsperiod.

Från den 1 mars 2023 kan du beställa tolk via tolkportalen, bildtelefon, texttelefon, taltelefon och du kan besöka oss på Tolkcentralen och beställa tolk. Övrig kommunikation med Tolkcentralen kommer ske via appen Alltid öppet.
Ladda gärna ner appen Alltid öppet redan nu.
Klicka på länken för mer information om hur du laddar ner appen Alltid Öppet. 
Information om Tolkportalen finns under Tolkservice/Tolkportalen.

Genom att klicka på länken kommer du till Region Stockholms informationssida för: Alltid öppet

Lämna dina synpunkter

Berätta vad du tycker om Region Stockholms tolktjänst så att vi kan bli bättre.
Kom med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på

  • beställningsrutiner
  • utförande av tolkuppdrag
  • vårt bemötande eller information från Tolkcentralen

Skicka e-post till: tolkcentralen.synpunkter.slso@regionstockholm.se

Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk upp till 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Behöver du boka tolk inom 24 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.

Privatpersoner loggar in på Tolkportalen med bank-ID och vårdgivare med e-tjänstekort via tolkportalen.regionstockholm.se