Kontor

Välkommen till Tolkcentralen

Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen ordnar tolk till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning inom begreppet vardagstolkning. Tolkcentralens öppettider - Måndag-fredag kl. 08.00–16.30 helgfria vardagar.

Tolkcentralens ekonomiska situation

Alla verksamheter inom regionen är skyldiga att hålla sin budget. Tolkcentralens ekonomiska situation gör att vi måste prioritera vilket innebär att färre tolkuppdrag kommer att tillsättas med tolk.

Tolkcentralen uppmanar att du fortsätter att beställa tolk. Det är viktigt för att påvisa det faktiska tolkbehovet.

Tolkbeställningarna kommer att bedömas och prioriteras utifrån prioriteringsordningen.
Klicka här för att komma till Tolkcentralens prioriteringsordning.

 

Tolkcentralen har informerat samtliga intresseorganisationers representanter som ingår i Tolkcentralen samverkansgrupp om den ekonomiska situationen.

Tolkcentralens e-post stängs den 1 mars 2023

Tidigare beslut om att stänga av tolkbeställning via e-post den 1 januari 2023 förlängs till den 1 mars 2023.

Beslutet, att stänga av e-post, grundar sig på lagen Dataskyddsförordningen (GDPR) som säger att personuppgifter inte får hanteras via e-post. Lagen tar inte hänsyn till om personen lämnat samtycke utan gäller oavsett.
Anledningen till framflyttningen är att Tolkcentralen vill erbjuda de individer som av olika anledningar är förhindrad att använda Tolkportalen och Alltid Öppet en dialog hur denne skall kunna göra sina beställningar under en övergångsperiod.

Från den 1 mars 2023 kan du beställa tolk via tolkportalen, bildtelefon, texttelefon, taltelefon och du kan besöka oss på Tolkcentralen och beställa tolk. Övrig kommunikation med Tolkcentralen kommer ske via appen Alltid öppet.
Ladda gärna ner appen Alltid öppet redan nu.
Klicka på länken för mer information om hur du laddar ner appen Alltid Öppet. 
Information om Tolkportalen finns under Tolkservice/Tolkportalen.

 

Genom att klicka på länken kommer du till Region Stockholms informationssida för: Alltid öppet

Tolkanvändarenkät 2022

Tolkanvändarenkät

Om du använder tolk i september och oktober kommer du att få ett erbjudande om att delta i en nationell patientenkät.
Webbenkäten översätts till svenskt teckenspråk och de vanliga språken dvs engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska och somaliska.
Vi hoppas att du tar dig tid och besvarar enkäten som börjar skickas ut i mitten av oktober.

Lämna dina synpunkter

Berätta vad du tycker om Region Stockholms tolktjänst så att vi kan bli bättre.
Kom med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på

  • beställningsrutiner
  • utförande av tolkuppdrag
  • vårt bemötande eller information från Tolkcentralen

Skicka e-post till: tolkcentralen.synpunkter.slso@regionstockholm.se

Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk upp till 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Behöver du boka tolk inom 24 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.

Privatpersoner loggar in på Tolkportalen med bank-ID och vårdgivare med e-tjänstekort via tolkportalen.regionstockholm.se