Tolk i arbetslivet

Tolktjänst i arbetslivet

Tolkcentralen i Stockholm delar in tolkning i arbetet i tre delar. Vardagstolkning, utförande av arbete samt kompetenshöjande åtgärder.

Vardagstolkning - här ingår det olika typer av arbetslivstolkning där Region Stockholm är betalningsansvarig.

Några exempel på tolkuppdrag i arbetslivet:

 • arbetsplatsträffar där de anställda får information från arbetsgivaren, upp till 10 gånger per år
 • medarbetarsamtal
 • lönesamtal
 • fackligt möte
 • anställningsintervju
 • vissa generella utbildningar som gäller hela arbetsplatsen oavsett tjänst, till exempel en utbildning i ett nytt datasystem
 • planeringsdagar- två dagar per år
 • socialtolkning på arbetet- två timmar per månad uppdelat på ett eller två tillfällen
 • introduktion vid nyanställning, upp till 40 tolktimmar

Utförande av arbete – för uppdrag som innebär att en tolkanvändare utför sitt arbete är det arbetsgivarens ansvar att boka och bekosta tolk. Bokning av tolk sker då direkt hos privata tolkbolag.

Några exempel på uppdrag som gäller utförande av arbete:

 • planeringsmöten
 • kundmöten
 • om en anställd tolkanvändare håller i eller leder ett möte

Arbetsgivare har även eventuellt möjlighet att söka ersättning för personligt biträde hos Arbetsförmedlingen. Läs mer hos Arbetsförmedlingen

Kompetenshöjande åtgärder – innebär tolkning till utbildning i arbetet för anställda personer som är döva eller har hörselskada, vuxendövhet eller dövblindhet. Det är arbetsgivarens ansvar att både boka och bekosta tolk.
Arbetsgivaren har möjlighet att söka ekonomiskt stöd hos Arbetsförmedlingen gällande tolkkostnader vid fort- eller utbildning.
Läs mer hos Arbetsförmedlingen

Om du är arbetsgivare eller anställd och har frågor kring tolktjänst i arbetslivet, kontakta Tolkcentralen på mejladress: tolkcentralen.slso@regionstockholm.se