Samverkansmöten 2024

Samverkan med intresseorganisationer


Syftet med samverkan är att Tolkcentralen och representanter från intresseorganisationerna ska ha ett diskussions- och kunskapsutbyte för att utveckla tolktjänsten.
Samverkan hålls vid tre planerade tillfällen per år och består av representanter från:

 • SDF, Stockholms Dövas Förening 
 • SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd
 • FHDBF. Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer 
 • FSDB, Föreningen Sveriges Dövblinda i Stockholm och Gotlands län
 • DHB Östra, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
 • HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län
 • HiSUS/UHiS, Unga hörselskadade i Stockholm och Gotland
 • HSF, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
 • Habilitering och Hälsa
 • Tolkcentralen


Datum för samverkansmöte 2024

 • 13 februari
 • 21 maj
 • 22 oktober

Kontakta oss på tolkcentralen.slso@regionstockholm.se om du önskar ta del av mötesanteckningar