När vårdgivaren bokar tolk

Boka tolk till patientbesök via tolkportalen.regionstockholm.se
Kontrollera att korrekt adress och mottagning är inlagd på beställningen. Beställarens uppgifter hämtas automatisk från Elektroniska katalogen (Ek)

Behöver du tolk inom 2 timmar från bokningstillfället kontakta Tolkcentralens kundtjänst
Telefon: 08-123 359 50

Tolkcentralen behöver följande uppgifter av dig som beställer tolk:

  • datum, start- och sluttid för tolkuppdraget
  • adress till tolkplatsen
  • vem är patienten (tolkanvändaren)
  • vem ska patienten träffa
  • tolkmetod (till exempel teckenspråk, dövblind- eller skrivtolkning)
  • vad tolkuppdraget gäller (läkarbesök, röntgen eller gastroskopi mm.)
  • kontaktuppgifter för tolkbekräftelse (telefon-, mobilnummer eller e-post)
  • tolkönskemål från patienten, ange tolkarnas för- och efternamn eller tolkbolagets namn

Att avboka tolk

Om du har bokat tolk och vill avboka, meddela Tolkcentralen senast två dagar före tolktillfället eller så snart som möjligt när behovet av tolkning upphört.

Varje år kostar uteblivna eller sena avbokningar Tolkcentralen cirka fyra miljoner kronor.
Därför är det viktigt att du avbokar tolkuppdrag i god tid.

Avboka via
Telefon: 08-123 359 50
Tolkportalen: tolkportalen.regionstockholm.se (vårdgivare loggar in med e-tjänstekort)