Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk, via Tolkportalen, upp till 2 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag.
Behöver du boka tolk inom 2 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.
Du kan ringa via bild-, text- eller taltelefon.

Gå in på tolkportalen.regionstockholm.se och logga in med ditt bank-ID.

I Tolkportalen kan du:

  • beställa tolk
  • följa dina beställningar
  • avboka beställning
  • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag

Tips! Klicka på ”Mina beställningar” och du ser alla tolkbeställningar som är och varit bokade för dig.
Genom att kopiera en gammal beställning och kan du skapa en ny. Välj den beställning du önskar kopiera och klicka på knappen ”Kopiera”.
Allt innehåll följer med till den nya beställningen och du behöver enbart fylla datum och tid och sen klicka ”Skicka beställning”.