Tolkportalen

Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk upp till 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Behöver du boka tolk inom 24 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.

Gå in på tolkportalen.regionstockholm.se och logga in med ditt bank-ID.

I Tolkportalen kan du:

  • göra en beställning
  • följa dina beställningar
  • avboka beställningen
  • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag