Välkommen till Tolkcentralen

Vi tillhandahåller teckenspråkstolkning till personer med döv och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning eller vuxendövhet.

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri och innebär tolkning i olika situationer i vardagslivet som till exempel:

  • hälso- och sjukvård
  • fackliga möten
  • viss arbetsplatstolkning
  • föräldramöten
  • föreningslivs- och fritidsverksamheter

Tolkcentralen anlitar upphandlade tolkbolag till uppdrag inom området vardagstolkning och som utförs inom Region Stockholm.

Tolkarna som anlitas har tystnadsplikt och följer Tolk-och översättarinstitutets (TÖI) etiska riktlinjer.

Avboka din tolkbeställning

Vänligen meddela alltid Tolkcentralen om du inte behöver tolk senast två dagar före tolktillfället eller så snart som möjligt. Om avbokningen når Tolkcentralen mindre än 24 timmar måste Tolkcentralen ersätta tolkbolaget för det inställda tolkuppdraget.