Tolkbolag

Tolkcentralen anlitar upphandlade tolkbolag till uppdrag inom området vardagstolkning och som utförs inom Region Stockholm.

Tolkbolag med teckenspråkstolkar och dövblindtolkar

1. Allsign Consulting AB

2. AB Stockholmstolkarna STAB

3. TUFFT
e-post: tufftsamo@gmail.com

4. Admico Tolk AB

5. Tolkservice Profession AB

6. Jtolkforall AB

7. Lingua communication Nordic AB

8. Tecken & Tolk Sverige AB

9. Avanti Teckenspråkstolk AB

10. Elmera Tolkservice
e-post: elmeratolk@gmail.com

11. aSign tolk och konsult AB

12. Swe Tolk AB

Tolkbolag med teckenspråkstolkning på distans

1. TUFFT
e-post: tufftsamo@gmail.com

2. Jtolkforall AB

3. Tecken & Tolk Sverige AB

4. Tolkservice Profession AB

5. Allsign Consulting AB

6. Ningab AB

7. AB Stockholmstolkarna STAB

8. Admico Tolk AB

9. Lingua communication Nordic AB

10. Swe Tolk AB

11. Avanti Teckenspråkstolk AB

Tolkbolag med skrivtolkar

1. Svensk skrivtolkning AB

2. Stockholmstolkarna AB

3. Tolkservice Profession AB

Tolkbolag med tecken som stöd (TSS)

1. Svensk Skrivtolkning AB

2. Stockholmstolkarna AB

Tolkbolag med tolkstödjare

1. Jtolkforall AB

2. Stockholmstolkarna AB

Beredskapstolk vid akuta situationer

1. Tolkservice Profession AB

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50

När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom att välja * (stjärna). 

För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu