Tolkbolag

Tolkcentralen anlitar upphandlade tolkbolag till uppdrag inom området vardagstolkning och som utförs inom Region Stockholm.

Tolkbolag med teckenspråkstolkar och dövblindtolkar

1. Elmera Tolkservice

2. Jtolkforall AB

3. Allsign Consulting AB

4. Tecken & Tolk Sverige AB

5. Ingvarsson Tolk AB
e-post: ingvarsson.tolk@gmail.com

6. TUFFT
e-post: tufftsamo@gmail.com

7. AB Stockholmstolkarna STAB

8. aSign tolk och konsult AB

9. Tolkservice Profession AB

10. Swe Tolk AB

11. Hefo
e-post: info@hefo.se

Tolkbolag med skrivtolkar

1. Elmera Tolkservice AB

2. Tovlin Tolk & Utveckling AB

3. Allsign Consulting AB

4. Meningsbyggarna Sthlm AB

5. Tolkservice profession TI AB

6. Swe Tolk AB

7. Svensk Skrivtolkning AB

8. Stockholmstolkarna AB

9. TUFFT AB
e-post: tufftsamo@gmail.com

Tolkbolag med tolkstödjare

1. Allsign Consulting AB

2. Jtolkforall AB

3. Elmera Tolkservice AB

4. Stockholmstolkarna AB

Tolkbolag med tecken som stöd (TSS)

1.Tovlin Tolk & Utveckling AB

2. aSign tolk och konsult AB

3. Elmera Tolkservice AB

4. Allsign Consulting AB

5. Stockholmstolkarna AB

6. Swe Tolk AB

Beredskapstolk vid akuta situationer

1. Allsign Consulting AB

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50

När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom att välja * (stjärna). 

För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu