Alltid öppet för webb

Nu finns en första version av Alltid öppet för webb.
Det underlättar för dig som har svårt att använda appen Alltid öppet.
Teknisk utveckling för fler funktioner pågår.

Nu kan du välja mellan att använda tjänsten Alltid öppet i appen eller gå in i tjänsten med webbläsare på dator. Att tjänsten fungerar på webbläsare underlättar för dig som har svårt att använda en smartphone eller ipad.
Det möjliggör också användandet av olika tekniska hjälpmedel för exempelvis synskadade. 
Öppna din webbläsare och skriv in alltidoppet.nu eller klicka på länken som följer: alltidoppet.nu

Du loggar in med ditt personliga bank-id.