Avboka tolk

Uppdaterad teckenspråksöversättning kommer

Har du bokat tolk, meddela Tolkcentralen din avbokning senast två dagar före tolktillfället eller så snart som möjligt när ditt behov av tolkning upphör.

Avbokar du inom 24 timmar, från att uppdraget ska starta, ersätter Tolkcentralen tolkbolaget för den bokade tiden.

Varje år kostar uteblivna eller sent avbokade tolkuppdrag Tolkcentralen cirka tre miljoner kronor.

Därför är det viktigt att du avbokar din beställning i god tid.


Du kan avboka via
Tolkportalen: tolkportalen.regionstockholm.se (du loggar in med ditt bank-id) 
Telefon: 08-123 359 50
Texttelefon: 08-123 359 90
Bildtelefon: tc.stockholm@mymmx.se
SMS: 070-484 07 58 (Obs! bevakas endast vardagar kl 8 -16:30)