Avboka tolk

 

Har du bokat tolk, meddela Tolkcentralen din avbokning senast två dagar före tolktillfället eller så snart som möjligt när ditt behov av tolkning upphör.

Avbokar du inom 24 timmar, från att uppdraget ska starta, ersätter Tolkcentralen tolkbolaget för den bokade tiden.

Varje år kostar uteblivna eller sent avbokade tolkuppdrag Tolkcentralen cirka tre miljoner kronor.

Därför är det viktigt att du avbokar din beställning i god tid.

Telefon: 08-123 359 50