Om oss

Om Tolkcentralen

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. All tolkning ska ske enligt Kammarkollegiets tolkföreskrifter 17-23 § (KAMFS 2016:4) som berör etiska regler. 

Tolktjänster som avser vardagstolkning är kostnadsfri.

Vardagstolkning innebär tolkning i olika situationer i vardagslivet som hälso- och sjukvård, fackliga möten eller informationsmöten i arbetslivet, föräldramöten samt olika föreningslivs- och fritidsverksamheter.

Tolkcentralen förmedlar tolkmetoderna teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning, tecken som stöd (TSS) och tolkstöd.

Tolkcentralen erbjuder även telefontolkning och ansvarar för akuttolkning till akut sjukvård, socialtjänst och polis. Akuttolkning gäller enbart när Tolkcentralen har stängt.

Läs mer om vilka tolksituationer du kan beställa tolk till under avsnittet vardagstolkning.