Synpunkter

 

Du kan komma med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på våra

  • beställningsrutiner
  • utförande av tolkuppdrag
  • vårt bemötande eller information från Tolkcentralen.

Har du synpunkter du vill framföra är du varmt välkommen att kontakta oss på E-post: tolkcentralen.synpunkter.slso@regionstockholm.se