Synpunkter

Du kan komma med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på:

 

  • Tolkcentralens beställningsrutiner
  • utförande av tolkuppdrag
  • bemötande eller information från Tolkcentralen

Har du synpunkter du vill framföra är du varmt välkommen att kontakta Tolkcentralen via Alltid öppet (Region Stockholms app för digitala vårdkontakter) .

Instruktioner om hur du gör finns under menyvalet "Tolkservice" och "Appen Alltid öppet" eller klicka på länken: "Alltid öppet - instruktionsfilm"

I Tolkportalen kan du lämna synpunkter på utförd tolkning. Du kan även ringa eller besöka Tolkcentralen för att lämna synpunkter.