Synpunkter

Uppdaterad teckenspråksfilm kommer.

Du kan komma med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på våra

  • beställningsrutiner
  • utförande av tolkuppdrag
  • vårt bemötande eller information från Tolkcentralen.

Har du synpunkter du vill framföra är du varmt välkommen att kontakta oss via Alltid Öppet. 
Instruktioner om hur du gör finns under menyvalet "Start" och "Kontakt med Tolkcentralen" eller klicka på länken här: "Kontakt med Tolkcentralen"