Önska tolk

Önska tolk

Om du önskar ha en särskild tolk eller tolkar till din beställning behöver du meddela tolknamnen till Tolkcentralen vid beställningstillfället. Skriv tolkens/tolkarnas för- och efternamn i din beställning.

Du kan:

  • önska max 10 tolkar per beställning
  • önska i en särskild ordning skriv 1. 2. 3
    Om du inte anger någon ordning söker Tolkcentralen efter de tolkar som du önskar, enligt den ordning som tolkarna finns hos de upphandlade tolkbolagen.

Så här går det till när Tolkcentralen söker efter tolk när det finns tolkönskemål.

I uppdragsförfrågan till tolkbolagen skriver Tolkcentralen namnet på den önskade tolken.
Exempel: Endast Göran Göransson. Tolkbolaget tackar endast ja om den önskade tolken kan.
Tolkbolaget tackar nej om den önskade tolken inte kan. Uppdragsförfrågan kommer tillbaka till Tolkcentralen och en ny förfrågan skickas ut till tolkbolagen enligt den upphandlade rangordningen.

Om det finns flera tolkönskemål på en beställning, skickas förfrågningarna ut till de tolkbolag där tolkarna finns. Om den önskade tolken finns hos flera tolkbolag skickas förfrågan till det tolkbolag som ligger högst i rangordningen.
Om ingen av tolkarna kan, skickas en ny förfrågan enligt gällande rangordning.

När ett tolkuppdrag kräver två tolkar och beställaren bara har angett ett tolkönskemål, så söker Tolkcentralen efter den önskade tolken i första hand. Om tolkbolaget har tackat ja, skickas en ny förfrågan som gäller för den andra tolken och enligt gällande rangordning.

Tips! De upphandlade tolkbolagen kan du se på tolkcentralen.regionstockholm.se/tolkbolag