Tolkcentralen har stängt på grund av APT/planeringsdag - datum och tider 2023

Tolkcentralen har APT och stänger kl 13.00 följande datum:

 • 12 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 13 april 
 • 11 maj
 • 15 juni (Tolkcentralen har stängt kl 08:00-16:30 pga planeringsdag)
 • 17 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 13 oktober (Tolkcentralen har stängt kl 08:00-16:30 pga planeringsdag)
 • 9 november
 • 14 december

Under APT och planeringsdag har Tolkcentralen bevakning på beställningar via e-post och tolkportalen.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Publicerad 2021-01-13

Senast ändrad 2022-12-13