Tolkcentralen har stängt på grund av APT/planeringsdag - datum och tider

Tolkcentralen har APT och stänger kl 13.00 följande datum:

 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj

 • 16 juni (Tolkcentralen har stängt hela dagen för planeringsdag)

 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 10 november 

 • 8 december
 • 9 december (Tolkcentralen har stängt hela dagen för planeringsdag)

Under APT och planeringsdag har Tolkcentralen bevakning på beställningar via e-post och tolkportalen.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Publicerad 2021-01-13

Senast ändrad 2021-03-10