Tolkcentralen har stängt på grund av APT/planeringsdag - datum och tider 2024

Tolkcentralen har APT och stänger kl 13.00 följande datum:

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 14 mars
 • 18 april
 • 28 maj (Tolkcentralen har stängt kl 08:00-16:30 på grund av planeringsdag)
 • 13 juni 
 • 29 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 5 december

Tolkcentralen kommer ha en till planeringsdag under 2024 där datum ännu inte är fastställt.

Under APT och planeringsdag har Tolkcentralen bevakning på beställningar/avbokningar via Tolkportalen.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?
Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Publicerad 2021-01-13

Senast ändrad 2023-12-14