Tolkcentralen har stängt på grund av APT/planeringsdag - datum och tider 2023

Tolkcentralen har APT och stänger kl 13.00 följande datum:

  • 13 april 
  • 11 maj
  • 1 juni (Tolkcentralen har stängt kl 08:00-16:30 pga planeringsdag)
  • 17 augusti
  • 14 september
  • 5 oktober
  • 6 oktober (Tolkcentralen har stängt kl 08:00-16:30 pga planeringsdag)
  • 9 november
  • 14 december

Under APT och planeringsdag har Tolkcentralen bevakning på beställningar/avbokningar via Tolkportalen.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Publicerad 2021-01-13

Senast ändrad 2022-12-13