Tolkcentralen har stängt på grund av APT/planeringsdag - datum och tider 2022

Tolkcentralen har APT och stänger kl 13.00 följande datum:

  • 25 augusti
  • 22 september
  • 20 oktober
  • 10 november 
  • 8 december
  • 9 december (Tolkcentralen har stängt hela dagen för planeringsdag)

Under APT och planeringsdag har Tolkcentralen bevakning på beställningar via e-post och tolkportalen.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Publicerad 2021-01-13

Senast ändrad 2022-07-13