Upphandling

Nytt tolkavtal för tolktjänst till målgruppen personer med dövhet, dövblindhet och hörselskada samt tolkstödjare och beredskapstolkning för målgruppen är klart.

Den 1 november 2023 träder det nya avtalet för skrivtolkning, tecken som stöd och tolkstöd i kraft.

Den 1 februari 2024 träder det nya avtalet för teckenspråk- och dövblindtolkning och beredskap i kraft.