Upphandling

Nu pågår upphandling av tolktjänst till målgruppen personer med dövhet, dövblindhet och hörselskada samt tolkstödjare och beredskapstolkning för målgruppen.