Samverkansmöten

Syftet med samverkan är att Tolkcentralen och representanter från intresseorganisationerna ska ha ett diskussions- och kunskapsutbyte för att kunna utveckla tolktjänsten.

Samverkansmöten hålls vid tre planerade tillfällen per år och består av representanter från:

  • Stockholms Dövas Förening, SDF
  • Stockholms Dövas Ungdomsråd, SDUR
  • Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF
  • Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB - Stockholms och Gotlands län
  • DHB Östra, förening för familjer med döva/hörselskadade barn och barn med språkstörning
  • Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, HRF
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
  • Tolkcentralen​

2024 års möten hålls 13 februari, 21 maj och 22 oktober klockan 13:30-16:00

Kontakta oss på Tolkcentralen.slso@regionstockholm.se om du vill ha mötesanteckningar.