SMS

Under Tolkcentralens öppettider kan du skicka SMS i följande ärende:

 

  • avboka beställning - ange beställningsnumret för uppdraget som ska avbokas
  • tolken har inte kommit
  • du är försenad

OBS! Du kan inte boka tolk via SMS.

Tolkcentralens SMS-nummer: 070-484 07 58