SMS

Under Tolkcentralens öppettider kan du skicka SMS i följande ärende:

- avboka beställning - ange beställningsnumret för uppdraget som ska avboka

- tolken har inte kommit

- du är försenad

OBS! Du kan inte boka tolk via SMS.

Tolkcentralens SMS-nummer: 070-484 07 58