Akut tolk

Tolk vid akuta situationer

   

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50

När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).

För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen på telefonnummer 020-600 600 eller ringer till bildtelefonförmedlingen med SIP-nummer tolk@tolk.sip.nu