Boka tolk

Öppet helgfria vardagar: Måndag-torsdag 08–16.30 och fredag kl. 08.00-16.00

Boka tolk

Du kan beställa tolk via Tolkportalen, telefon, bildtelefon, texttelefon och via fax. Under våra öppettider kan du besöka Tolkcentralen och göra din beställning.
Tolk kan bokas på plats eller på distans.
I avsnittet Vardagstolkning hittar du mer information om vad du får boka tolk till.

För att kunna bedöma om din beställning ingår i vardagstolkning och för att Tolkcentralen ska kunna söka tolk och tillsätta rätt tolk/tolkar för uppdraget, behöver du inkomma med följande information om din beställning vid beställningstillfället:

- Datum

- Start- och sluttid

- Plats och adress

- Vem/vilka behöver tolk

- Tolkmetod (till exempel teckenspråkstolkning, dövblindtolkning eller             skrivtolkning)

- Vad tolkuppdraget gäller (till exempel läkarbesök, styrelsemöte, föreläsning)

- Vid distanstolkning behöver du lämna uppgifter om plattform (till exempel   ZOOM, Teams, Facetime) och inkomma med länk till mötet

- Om du vill ha tolkning från annat talat språk exempelvis engelska

- Ange e-post eller SMS-nummer dit automatisk bekräftelse och påminnelse   skickas

- Tolkönskemål, ange tolkarnas för- och efternamn (önskemål tas endast emot   vid beställningstillfället)

- Förberedelsematerial (till exempel program eller dagordning)

- Tolkbeställning till en föreläsning, teater eller likande lämnar du   kontaktuppgifter till arrangören. Tolkarna behöver förbereda inför uppdraget.

- Ange om några omkostnader tillkommer för tolken som till exempel kostnad   för inträde, logi eller måltid.
 Om du vill ha tolkning under måltider ska du ange om det tillkommer   matkostnad för tolken. Tänk på att tolken är där för att arbeta. Går det att   ordna en personaltallrik, till rimligt pris, är det att föredra.

 

 När tolk är bokad får du en bekräftelse som anger vilket tolkbolag som är   inbokat, datum och tid för uppdraget och uppdragets beställningsnummer i   Tolkportalen.
 En påminnelse skickas senast 48 timmer innan uppdragsstart. Du blir   kontaktad om Tolkcentralen har ytterligare frågor eller inte kan ordna tolk.

 

Du kan beställa tolk via:

Tolkportalen: tolkportalen.regionstockholm.se (du loggar in med bank-ID)
Telefon: 08-123 359 50
Texttelefon: sll_tolkcentralen@tc.bokatolk.se eller 08-123 359 90
Bildtelefon: tc.stockholm@mymmx.se
Fax: 08-123 496 70
Under våra öppettider kan du besöka Tolkcentralen och göra din beställning.

Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk upp till 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Behöver du boka tolk inom 24 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.

Gå in på tolkportalen.regionstockholm.se och logga in med ditt bank-ID.

I Tolkportalen kan du:

  • göra en beställning
  • följa dina beställningar
  • ändra i beställningen
  • avboka beställningen
  • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag