Boka tolk

Tolkcentralen har öppet helgfria vardagar kl 08:00-16:30

Uppdaterad teckenspråksöversättning kommer


Du kan boka tolk på följande sätt

Telefon: 08-123 359 50
Texttelefon: 08-123 359 90
Bildtelefon: tc.stockholm@mymmx.se
Fax: 08-123 496 70
Tolkportalen: tolkportalen.regionstockholm.se (du loggar in med bank-ID)

Under våra öppettider kan du även besöka Tolkcentralen och göra din tolkbeställning

Vid beställningstillfället behöver du ange:

 • datum, start- och sluttid för tolkuppdraget
 • adress till tolkplatsen
 • vem/vilka behöver tolk
 • tolkmetod (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning eller skrivtolkning)
 • ​vad tolkuppdraget gäller (läkarbesök, styrelsemöte, föreläsning)
 • kontaktuppgifter för automatisk bekräftelse och påminnelse (telefon-, mobilnummer eller e-post)
 • tolkönskemål, ange tolkarnas för- och efternamn (max 10 tolknamn)
 • förberedelsematerial (dagordning, program)
  Om din beställning gäller en föreläsning ange kontaktuppgifter till föreläsaren. Material skickas till tolkarna som förbereder sig inför tolkuppdraget.

Tolkportalen

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

Du kan boka tolk upp till 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Behöver du boka tolk inom 24 timmar, från att tolkningen ska starta, kontaktar du oss på Tolkcentralen.

Gå in på tolkportalen.regionstockholm.se och logga in med ditt bank-ID.

I Tolkportalen kan du:

 • göra en beställning
 • följa dina beställningar
 • ändra i beställningen
 • avboka beställningen
 • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag