Bra att veta

Att använda tolk

Information om tolksituationen

• Tolken har tystnadsplikt
• Tolken följer Tolk-och översättarinstitutets (TÖI) etiska riktlinjer
• Tolken tolkar i jag-form
• Tolken förmedlar allt som tecknas och hörs.
• Tolken tolkar simultant, dvs. samtidigt som du talar eller tecknar
• Tolken deltar inte i samtalet
• Tala i vanlig samtalstakt
• Om flera personer deltar i samtalet – tala en i taget
• Håll den bokade start- och sluttiden

Tolk eller tolkanvändare

• Kontakta Tolkcentralen direkt om tolken inte kommer till en bokad tid. Vi kan söka efter tolken och meddela dig vad som har hänt.

• Är det trafikstörningar eller något annat som inträffat på vägen till tolkuppdraget hör tolkbolaget av sig till Tolkcentralen och vi tar kontakt med dig.

• Om du som tolkanvändare blir försenad till en bokad tid, meddela Tolkcentralen så fort som möjligt. Då kan vi kontakta tolkbolaget som tar kontakt med tolken.

• Om du är försenad eller inte dyker upp, utan att meddela Tolkcentralen, väntar tolken alltid i 30 minuter innan den lämnar platsen.