Lämna dina synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på hur du tycker att vår verksamhet fungerar.

Du kan komma med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på våra beställningsrutiner, utförande av tolkuppdrag, vårt bemötande eller information från Tolkcentralen.

Välkommen att kontakta oss på synpunkter.slso@sll.se