Telefontolkning

Telefontolkning

Tolkcentralen har telefontolkning varje (helgfri) onsdag klockan 12:30-16:30.
Teckenspråkstolk är på plats, på Tolkcentralen, och tolkar ditt samtal.

  • Tolken tolkar till dig enligt turordning.
  • Varje samtal får vara max 30 minuter per person. Om du behöver ringa ett till samtal ställer du dig sist i kön.
  • Tolken tolkar inte engelska eller utlandssamtal.
  • Behöver du telefontolkning en annan dag eller om samtalet sker på engelska, kontakta Tolkcentralen och gör en tolkbeställning.
  • Vill du ringa ett utlandssamtal bokar du tolk hos Tolkcentralen. Tänk på att du måste ta med dig en egen mobil att ringa på.