Information på teckenspråk

Välkommen till Tolkcentralen

Tolk vid akuta situationer

   

Boka tolk

Avboka tolk

Tolkportalen

Tolkönskemål

Telefontolkning

Vardagstolkning och tolkmetoder

Arbetsplatstolkning

Prioriteringsgrunder

Tolk i skolan

Tolk eller tolkanvändaren blir försenad eller kommer inte

Bra att veta om tolksituationen

Synpunkter