Tolkcentralens e-post stängs

Tolkcentralens e-post stängs ner den 1 oktober 2022

Tolkcentralen kommer från den 1 oktober 2022 stänga av tolkbeställning via e-post. 

Lagen Dataskyddsförordningen (GDPR) säger att personuppgifter inte får hanteras via e-post. Lagen tar inte hänsyn till om personen lämnat samtycke utan gäller oavsett.
Från den 1 oktober 2022 kan du beställa tolk via tolkportalen, bildtelefon, texttelefon, taltelefon och du kan besöka oss på Tolkcentralen och beställa tolk.

Information om Tolkportalen finns under Tolkservice/Tolkportalen. Klicka här för att komma till sidan: Tolkportalen