Tolkcentralen byter e-postadress

Alla inom Region Stockholm med en e-postadress som slutar på @sll.se har bytt e-post till @regionstockholm.se
Det innebär att Tolkcentralens funktionsbrevlådor och medarbetares personliga e-post har ändrats till @regionstockholm.se

Den gamla e-postadressen (sll.se) fungerar i 24 månader och stängs sedan ner.

Tolkcentralens nya e-postadresser för att beställa tolk och lämna synpunkter:
tolkcentralen.slso@regionstockholm.se
tolkcentralen.synpunkter.slso@regionstockholm.se