Avvikande öppettider i samband med helgdagar 2023

Tolkcentralen stänger för, besök och telefonsamtal, kl 12:30 följande datum:

  • 5 januari
  • 6 april
  • 17 maj
  • 3 november

Under stängning har Tolkcentralen bevakning på beställningar via Tolkportalen.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis?

Ring 08-123 359 50 och du kopplas automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).
För text- eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu